Yenilik Destek Programı ile gerçek ve tüzel kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji transferi, kümeleşme, girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetlerine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Yenilik Destek Programı, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak iki bileşenden oluşmaktadır.

Başvurusu yapılan projeler için üç kriter göz önüne alınarak destek kararı verilmektedir:

  • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

 

PROGRAM ÖZETİ

Kurum Program Başvuru Dönemleri Oran Büyük ölçekli Mak./Min. Bütçe Mak. Süre Başvurabilecek Kuruluşlar
TÜBİTAK – TEYDEB Yenilik Destek Programı Çağrı Bazlı SADE: Büyük ölçekli kuruluşlar: %60
KOBİ: %75

AYDE: En fazla %100 çağrıya göre değişir
Çağrı Bazlı SADE: En Fazla 36 Ay

AYDE: En Fazla 10 Yıl

Tüm Sermaye Şirketleri

PROJE BİLGİ NOTU: Proje Bilgileri Kılavuzu’nu inceleyebilir ve değerlendirme ölçütlerimizi gözden geçirerek proje öneriniz hakkında ön değerlendirme yapabilirsiniz.

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.