1509 Programı 2007 yılında destek sunmaya başlamış olup uluslararası pek çok platformda geçerliliği tanınan tek programdır. Bu destek teknoloji transferi gerçekleştirmek, bilgi birikimlerini artırmak ve yurt dışında bilinirlik ve saygınlıklarını artırmak isteyen tüm şirketler için önemli bir fırsattır.

 

Bu programın amacı, büyük ölçekli ya da KOBİ statüsündeki firmaları EUREKA, EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji Girişimleri, MNT-ERA.NET II ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları aracılığıyla uluslararası Ar-Ge projelerine katılmaya teşvik etmektir. Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştiren kuruluşlara sunulan bu destekle, teknolojik bilgi ve teknik birikimin artması, teknoloji transferinin sağlanması ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

PROGRAM ÖZETİ

Kurum Program Başvuru Dönemleri Oran Mak./Min. Bütçe Mak. Süre Başvurabilecek Kuruluşlar
TÜBİTAK – TEYDEB 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Sürekli Büyük ölçekli: %60

KOBİ: %75

Limit yok Limit yok Sermaye Şirketleri

PROJE BİLGİ NOTU: Proje Bilgileri Kılavuzu’nu inceleyebilir ve değerlendirme ölçütlerimizi gözden geçirerek proje öneriniz hakkında ön değerlendirme yapabilirsiniz.

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.