Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Araştırma Laboratuvarlarında Satın Alınacak Makine ve Teçhizatlara İlişkin KDV İstisnası

3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine ve 13/m maddesine göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım…