UZMANLIK GEREKTİREN YAKLAŞIMLAR

Geleceğe yön vermek hedefiyle yola çıkan firma ve akademi kuruluşlarına uzman kadromuzla destek vererek kurumunuzun iç dinamiklerini anlıyor ve
sağladığımız hizmetler çerçevesinde Ar-Ge yol haritalarını çiziyoruz.

6icons-argeyapilanma

Ar-Ge Yapılanma

Ar-Ge Yapılanma Analizi

Ar-Ge Yol Haritası

Proje Yönetim Ofisi

Firma Satın Alma & Birleşme

Akademi-Sanayi İşbirliği

Fikirden Yatırıma Ar-Ge Fon Kaynakları Eğitimi

6icons-tubitak

TÜBİTAK Fonlarına Erişim

Proje Kurgulama, Başvuru ve Süreç Yönetimi

Proje İlerleme Mali Danışmanlığı

Üst Seviye Yönlendirme Hizmeti

Ar-Ge Proje Çalıştayı

Finansal Destek İmkanları Eğitimi

Proje Yazım Eğitimi

6icons-03

KOSGEB Fonlarına Erişim

Stratejik Ürün Destek Programı

KOBİGEL

Ar-Ge İnovasyon Programı

Endüstriyel Uygulama Programı

Teknoyatırım Programı

6icons-uluslararasifon

Uluslararası Fonlara Erişim

H2020 SME Instrument (KOBİ Aracı) Program

H2020 Proje Kurgulama, Başvuru ve Süreç Yönetimi

H2020 Proje Yürütme Danışmanlığı

H2020 Teşvik Mekanizmaları

EUREKA / EUROSTARS / ERA-NET

Uluslararası Ar-Ge İle İlişkili Diğer Destek Programları

6icons-argetasarim

Ar-Ge / Tasarım Merkezi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Uygunluk Analizi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Hazırlık

Ar-Ge / Tasarım  Merkezi Başvuru

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik

6icons-04

TURQUALITY

TURQUALITY Uygunluk Analizi

TURQUALITY Hazırlık

TURQUALITY Başvuru

TURQUALITY Sürdürülebilirlik

6icons-teknopark

Teknopark

Teknopark Uygunluk Analizi

Teknoparka Başvuru

Teknopark Sürdürülebilirlik

6icons-ulusalfon

Ulusal Diğer Fonlara Erişim

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Ticaret Bakanlığı Destek Programları

Ulusal Ar-Ge İle İlişkili Diğer Destek Programları