UZMANLIK GEREKTİREN YAKLAŞIMLAR

Geleceğe yön vermek hedefiyle yola çıkan firma ve akademi kuruluşlarına uzman kadromuzla destek vererek kurumunuzun iç dinamiklerini anlıyor ve
sağladığımız hizmetler çerçevesinde Ar-Ge yol haritalarını çiziyoruz.

Ar-Ge Yapılanma

Ar-Ge Yapılanma Analizi

Ar-Ge Yol Haritası

Proje Yönetim Ofisi

Firma Satın Alma & Birleşme

Akademi-Sanayi İşbirliği

Fikirden Yatırıma Ar-Ge Fon Kaynakları Eğitimi

TÜBİTAK Fonlarına Erişim

Proje Kurgulama, Başvuru ve Süreç Yönetimi

Proje İlerleme Mali Danışmanlığı

Üst Seviye Yönlendirme Hizmeti

Ar-Ge Proje Çalıştayı

Finansal Destek İmkanları Eğitimi

Proje Yazım Eğitimi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Uygunluk Analizi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Hazırlık

Ar-Ge / Tasarım  Merkezi Başvuru

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik

Ar-Ge / Tasarım  Ön Denetim Hizmeti

Ar-Ge / Tasarım Ara Denetim Hizmeti

Uluslarararası Fonlara Erişim

H2020 SME Instrument (KOBİ Aracı) Program

H2020 Proje Kurgulama, Başvuru ve Süreç Yönetimi

H2020 Proje Yürütme Danışmanlığı

H2020 Teşvik Mekanizmaları

EUREKA / EUROSTARS / ERA-NET

Uluslararası Ar-Ge İle İlişkili Diğer Destek Programları

Teknopark

Teknopark Uygunluk Analizi

Teknoparka Başvuru

Teknopark Sürdürülebilirlik

Ulusal Diğer Fonlara Erişim

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Ekonomi Bakanlığı Destek Programları

Ulusal Ar-Ge İle İlişkili Diğer Destek Programları