Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge Merkezlerinin amacı Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini sağlar.

DETAYLAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tasarım Merkezleri

Tasarım Merkezleri, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefler!

DETAYLAR
Ekonomi Bakanlığı | Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Faaliyetinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ; bilişim, sağlık, eğitim ve film şirketlerinin ihracat potansiyellerini ve dünyadaki pazar paylarını genişletmelerine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini arttırmalarına destek olmayı hedefler!

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1501 Sanayi AR-GE Projelerini Destekleme Programı

1501 Programı, TÜBİTAK’ın hibe desteği sağladığı en eski ve en popüler programlardan biri olup program açıldığı 1995 yılından bu yana teknoloji geliştiren kurumlara destek vermektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK’ın 2012 yılında destek vermeye başlayan, çeşitli öncelikli alanlarda çağrı çıkarak proje konu ve kapsamını duyurarak proje başvurusu alan Ar-Ge destek programıdır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Bu programda, teknogirişim sermaye desteğiyle nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve bu girişimcilerden uluslararası rekabet gücü ve teknoloji düzeyi yüksek firmalar oluşturur.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB |1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 Programı 2007 yılında destek sunmaya başlamış olup uluslararası pek çok platformda geçerliliği tanınan tek programdır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1507 Programı, açıldığı 2007 yılından beri sağladığı olanaklar ile KOBİ’lerin en sık başvurduğu destek mekanizmalarından biri olmuştur ve gün geçtikçe KOBİ’ler arasında daha da popülerleşmektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK – ARDEB | 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – ARDEB | 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

1001 Programı, özellikle üniversiteler tarafından temel araştırmaya yönelik projeleri desteklemek üzere tercih edilmekte fakat temel araştırma yapan, bilgi üretimine yönelik proje geliştiren tüm özel kuruluşlar da başvurabilmektedir.

DETAYLAR
Avrupa Komisyonu – Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020), Avrupa Komisyonu tarafından ortalama 7 yıl süreli olarak kurgulanan, çerçeve fon programlarının 8.sidir.

DETAYLAR
Avrupa Komisyonu – Horizon 2020 | KOBİ Aracı (SME Instrument)

KOBİ Aracı (SME Instruments), Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önemi ve KOBİ’lerin gelişimine sağlayacağı katkı göz önüne alınıyor.

DETAYLAR
TÜBİTAK / TEYDEB | 1501 Sanayi AR-GE Projelerini Destekleme Programı

1501 Programı, TÜBİTAK’ın hibe desteği sağladığı en eski ve en popüler programlardan biri olup programın açıldığı 1995 yılından bu yana 8622 proje önerisi TÜBİTAK’a sunulmuştur.

DETAYLAR
TÜBİTAK / 1511 | Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK’ın 2012 yılında destek vermeye başlayan, çeşitli öncelikli alanlarda çağrı çıkarak proje konu ve kapsamını duyurarak proje başvurusu alan Ar-Ge destek programıdır.

DETAYLAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge Merkezlerinin amacı Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini sağlar.

DETAYLAR
TÜBİTAK / TEYDEB | 1512 – Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Bu programda, teknogirişim sermaye desteğiyle nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve bu girişimcilerden uluslararası rekabet gücü ve teknoloji düzeyi yüksek firmalar oluşturur.

DETAYLAR
TÜBİTAK / 1509 | Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programları

1509 Programı 2007 yılında destek sunmaya başlamış olup uluslararası pek çok platformda geçerliliği tanınan tek programdır.

DETAYLAR
TÜBİTAK / 1507 | KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1507 Programı, açıldığı 2007 yılından beri sağladığı olanaklar ile KOBİ’lerin en sık başvurduğu destek mekanizmalarından biri olmuştur ve gün geçtikçe KOBİ’ler arasında daha da popülerleşmektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK / 1007 | Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Destekleme Programı

1007 Programı, ortaya koydukları projeler ile sağlık, savunma, eğitim gibi pek çok alanda kamu ihtiyaç ve gereksinimlerine cevap verebilecek, akademi, sanayi, kamu işbirlikleri kurmak isteyen tüm kuruluşlar için çok önemli bir fırsattır.

DETAYLAR
TÜBİTAK / 1001 | Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

1001 Programı, özellikle üniversiteler tarafından temel araştırmaya yönelik projeleri desteklemek üzere tercih edilmekte fakat temel araştırma yapan, bilgi üretimine yönelik proje geliştiren tüm özel kuruluşlar da başvurabilmektedir.

DETAYLAR
Ekonomi Bakanlığı | Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Faaliyetinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği, bilişim şirketlerinin ihracat potansiyellerini ve dünyadaki pazar paylarını ciddi oranda genişletecek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini arttırmalarına destek olacaktır.

DETAYLAR
Sanayi Bakanlığı | SAN-TEZ

Bu programın amacı üniversite-sanayi-kamu işbirliğini artırmak, KOBİ’lere Ar-Ge kültürü kazandırmak ve akademik bilgiyi ticarileştirmektir.

DETAYLAR
Devlet Planlama Teşkilatı Projeleri

DPT Projelerinin amacı, Bilim ve Teknoloji sektöründe araştırma altyapılarını hem donanım hem de insan gücü bakımında geliştirmek olup bu kapsamda üç farklı proje tipi desteklenmektedir

DETAYLAR
Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020), Avrupa Komisyonu tarafından ortalama 7 yıl süreli olarak kurgulanan, çerçeve fon programlarının 8.sidir.

DETAYLAR
Horizon 2020 | KOBİ Aracı (SME Instrument)

KOBİ Aracı (SME Instruments), Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önemi ve KOBİ’lerin gelişimine sağlayacağı katkı göz önüne alınıyor.

DETAYLAR

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.