Teknopark Kazanç İstisnalarına Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Düzenlemeler Getirildi!

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre; Teknoparklarda faaliyet gösteren kurumların, bölge içerisindeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023’e kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır. Ancak söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnasının hesaplamasına yönelik yeni kriterler, bugün yayınlanan…

Novicor İTÜ ARI Teknokent’te ‘Ulusal Ar-Ge Destekleri Proje Hazırlama Eğitimini’ yüksek katılımla gerçekleştirdi

Novicor’un “Ulusal Ar-Ge Destekleri Proje Hazırlama Eğitimi” 11– 12 Kasım 2009 tarihlerinde İTÜ ARI Teknokent firmalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Novicor, 11-12 Kasım tarihlerinde İTÜ ARI Teknokent’te “Ulusal Ar-Ge Destekleri Proje Hazırlama Eğitimi” verdi “Teorik Eğitim ve Başarı(sızlık) Örnekleri” başlığıyla gerçekleştirilen eğitimin…

Horizon 2020 Akıllı Sistemler Entegrasyonu Proje Pazarı Etkinliği 20 Ocak’ta Brüksel’de!

H2020 Programı kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında Akıllı Sistemler Entegrasyonu konusunda açılan ICT-03-2016 başlıklı çağrı için Proje Pazarı etkinliği 20 Ocak 2016 tarihinde, Brüksel’de düzenlenecektir. Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte; Akıllı Sistemler odaklı çözüm geliştiren sektör paydaşları için,…

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Programı Başvuruları 1 Kasım 2014 İtibariyle Durdurulacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Programı başvurularının 1 Kasım 2014 tarihi itibariyle durdurulacağını duyurdu. Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilen teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik destek veren programın başvuruların tekrar alınmasına ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmamıştır. Detaylı…