TÜBİMER – TÜBİTAK Projelerine İtiraz için Yeni Kanal!

TÜBİMER – TÜBİTAK Projelerine İtiraz için Yeni Kanal! TÜBİTAK Süreçlerini hız, takip ve izlenebilirlik açısından iyileştirmek üzere yeni bir platform kurdu: TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER) 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara…

Teknopark Kazanç İstisnalarına Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Düzenlemeler Getirildi!

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre; Teknoparklarda faaliyet gösteren kurumların, bölge içerisindeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023’e kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır. Ancak söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnasının hesaplamasına yönelik yeni kriterler, bugün yayınlanan…

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yer Alabilecek “Tasarımcı” Personel Tanımı Güncellendi!

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yer alabilecek personelin “Tasarımcı” tanımına uyabilmesi için mezun olması gereken Yükseköğretim programları belirlendi! Kanunda “Tasarımcı”; tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık…

Tasarım ve Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Yol Haritanız için 8 Haziran’da İTÜ Arı Teknokent’te Buluşuyoruz!

Tasarım projelerine verilen farklı desteklerden haberdar mısınız? Ağustos 2016 itibariyle hayatımıza giren Tasarım Merkezi, Tasarım Projesi gibi kavramların özünü ne kadar iyi biliyorsunuz? Tasarım Merkezi kavramı ile ilgili farkındalık sağlamak, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a istinaden…

TEYDEB Öncelikli Alanlarda 33 Yeni Ar-Ge Destek Çağrısı!

TÜBİTAK – TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında, bütçesi 2.000.000 TL – 7.000.000 TL arasında değişen 33 yeni çağrı açıldı! Toplamda 7 ana başlıkta altında açılan Ar-Ge proje çağrılarında KOBİ’ler %75; Sanayi ölçeğindeki kuruluşlar ise %60 hibe ve buna ek olarak %10 Genel Gider kalemi ile ile desteklenecek. Projeler arası Rekabetin ön…