Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Araştırma Laboratuvarlarında Satın Alınacak Makine ve Teçhizatlara İlişkin KDV İstisnası

3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine ve 13/m maddesine göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım…

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG – 1007 Programı) – K Tipi Kompozit Fren Pabucu ve K tipi Disk Balatalarının Yerli Olarak Geliştirilmesi Ve Üretilmesine İlişkin Çağrı Yayınlandı!

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün müşteri kurum olarak yer aldığı “K Tipi Kompozit Fren Pabucu ve K Tipi Kompozit Disk Balatasının Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi” ihtiyaç başlığına…

2018 Yılı TÜBİTAK 2236- Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Başvurusu Başladı!

TÜBİTAK’ın, 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ilk çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 5 yıl süre ile yürütülecek olan proje kapsamında 4 ayrı…

2018 Yılı TÜBİTAK 2244- Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı!

Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Çağrı kapsamında, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim…

TÜBİMER – TÜBİTAK Projelerine İtiraz için Yeni Kanal!

TÜBİMER – TÜBİTAK Projelerine İtiraz için Yeni Kanal! TÜBİTAK Süreçlerini hız, takip ve izlenebilirlik açısından iyileştirmek üzere yeni bir platform kurdu: TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER) 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara…

Teknopark Kazanç İstisnalarına Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Düzenlemeler Getirildi!

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre; Teknoparklarda faaliyet gösteren kurumların, bölge içerisindeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023’e kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır. Ancak söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnasının hesaplamasına yönelik yeni kriterler, bugün yayınlanan…