Tasarım Merkezlerinin amacı ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; Tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasıdır.

 

Tasarım Merkezleri 5746 – Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çatısı altında desteklenmektedir. Bu kanun kapsamında “Tasarım Merkezi” tanımına uyan firmalar gerçekleştirmekte oldukları Tasarım faaliyetleri dolayısıyla;

  • Tasarım İndirimi
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
  • Sigorta Primi Desteği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi gibi avantajlar faydalanabilmektedir.

PROJE BİLGİ NOTU: Proje Bilgileri Kılavuzu’nu inceleyebilir ve değerlendirme ölçütlerimizi gözden geçirerek proje öneriniz hakkında ön değerlendirme yapabilirsiniz.

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.