Ar-Ge Merkezlerinin amacı Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasıdır.

 

Ar-Ge Merkezleri 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çatısı altında desteklenmektedir. Bu kanun kapsamında “Ar-Ge Merkezi” tanımına uyan firmalar gerçekleştirmekte oldukları Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri dolayısıyla;

  • Ar-Ge İndirimi
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
  • Sigorta Primi Desteği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi İstisnası gibi avantajlar faydalanabilmektedir.

 

PROJE BİLGİ NOTU: Proje Bilgileri Kılavuzu’nu inceleyebilir ve değerlendirme ölçütlerimizi gözden geçirerek proje öneriniz hakkında ön değerlendirme yapabilirsiniz.

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.